OptiFiber® Pro OTDR เครื่องทดสอบไฟเบอร์แบบ OTDR สำหรับ DATA Center และ SAN
Call For Price
ติดต่อสอบถาม
  • เป็น OTDR ขนาดมือถือ จอสีแบบสัมผัส ขนาด 5.7" ที่มีอินเตอร์เฟสใช้ง่ายแบบ Smartphone
  • ตรวจรับรองเครือข่ายสายไฟเบอร์ได้ทั้งแบบ Single mode ได้ไกลถึง 130 กิโลเมตร และ Multi mode ได้ไกลถึง 35 กิโลเมตร
  • มีค่า Attenuation Dead Zones เพียง 3 เมตร และ Event Dead Zones เพียง 0.5 เมตร
  • บันทึกโปรเจ็กต์ตรวจรับรอง เพื่อการตรวจสอบหลังแก้ไขเฉพาะค่าที่ไม่ผ่าน ไม่ต้องตรวจซ้ำทั้งหมด
  • มีฟังก์ชั่น "Data Center OTDR™" mode ที่ตั้งค่าเพื่อทดสอบสาย Fiber Optic สำหรับ Data Center
  • มีฟังก์ชั้น EventMap™ view และ Fault Map เพื่อแสดงผังการเชื่อมต่อและ ตำแหน่งที่และค่าที่ผิดปกติ ของสาย Fiber Optic
  • สามารถตรวจสอบหน้าสัมผัสของหัว Fiber และระบุขนาดของ Core
  • เหมาะกับการใช้งานใน Data Center, SAN
  • ออกเอกสารรายงานด้วยซอฟต์แวร์ LinkWare™

   

 


ดาวน์โหลด Technical Data Sheet (2.45 MB)