Fiber OneShot™ PRO เครื่องวิเคราะห์การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ออปติก แบบซิงเกิ้ลโหมด
Call For Price
ติดต่อสอบถาม

เครื่องวิเคราะห์การเชื่อมต่อสายไฟเบอร์ ตรวจวัดระยะจุดที่เกิดปัญหาได้ไกลถึง 23 กิโลเมตร เหมาะสำหรับการตรวจซ่อมเครือข่ายไฟเบอร์ออปติกแบบซิงเกิ้ลโหมด FTTx, Hybrid Fiber Coax (HFC), ไฟเบอร์ลิงค์ระหว่างสำนักงาน ใช้ตรวจหาตำแหน่งจุดเชื่อมต่อที่มีการสูญเสียสัญญาณสูง หรือสัญญาณสูญหาย 

  • ตรวจวัดความยาวสายไฟเบอร์ได้ถึง 75,459 ฟุต (23,000 เมตร)
  • ตรวจสอบสถานะพอร์ตพร้อมใช้งานหรือไม่
  • หาตำแหน่งสายงอ, จุดเชื่อมต่อที่มีการสูญเสียสูง ในสายไฟเบอร์แบบซิงเกิ้ลโหมด
  • เก็บบันทึกผลการวัดได้ 99 ผลลัพธ์ สำหรับเรียกดูภายหลัง
  • ตรวจรับรองการเชื่อมต่อช่องสัญญาณไฟเบอร์
  • ระบุตำแหน่งที่เกิดจุดเชื่อมต่อแสงที่ไม่ดี
  • รายงานผลได้พร้อมกัน 9 เหตุการณ์


ดาวน์โหลด Technical Data (pdf 487 KB)