สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินดอนเมือง

Toyota Thailand

Honda Automobile

Asian Honda

Hyundai Corporate Thailand 

สำนักงานข้าราชการพลเรือน นนทบุรี

Thai Oil Siracha                     

Thai Loop  Siracha                           

โรงพยาบาล ศิริราช  

โรงพยาบาลผิวหนังอโศก ปิ่นเกล้า

โรงพยาบาลเอกชล      

คิงส์พาวเวอร์ รางน้ำ

สำนักงานประกันสังคม

กระทรวงกลาโหม

กระทรวงการคลัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ACE Life Insurance

PTT LNG

คณะเภสัชฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Toyota Tsusho

BMW Warehouse

Tokai Rika

โครงการ The Circle Asoke