บริษัท ซิสเท็ม พอร์ท จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2553  ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่เลขที่ 299/37 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

    พันธกิจของบริษัทฯ คือ การให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศและซื่อสัตย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด

    บริษัทฯได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ออกแบบ ให้คำปรึกษา และบริการติดตั้งระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ทุกชนิด ระบบ Cable ชนิดต่าง ๆ รวมทั้งสายโทรศัพท์และสายไฟฟ้าติดตั้งปลั๊กควบคู่กับสายสัญญาณ ระบบ Access Door และกล้อง CCTV นอกจากนั้นยังให้บริการซ่อมและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นรายเดือนหรือรายปี ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและตรวจสอบแก้ไขโดยเครื่องมือที่ทันสมัย โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และความชำนาญโดยเฉพาะ